Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan een retreat. Hoewel we in de voorwaarden het woord “retreat” gebruiken, bedoelen we daarmee ook alle andere vormen van sessies, ceremonies, cursussen, trainingen en events.

1. Inschrijving en betaling

1.1. Door deel te nemen aan het retreat, ga je akkoord met deze algemene voorwaarden.

1.2. Inschrijving voor het retreat is pas definitief na ontvangst van de volledige betaling of het eerste termijn van de deelbetaling.

1.3. Betaling dient te geschieden binnen de aangegeven termijn, tenzij anders overeengekomen.

2. Annulering en restitutie

2.1. Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van het retreat, wordt 50% van het betaalde bedrag gerestitueerd.

2.2. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van het retreat, is restitutie niet mogelijk.

2.3. In geval van overmacht, zoals natuurrampen, ziekte van de organisator of andere onvoorziene omstandigheden, behoudt de organisator zich het recht voor om het retreat te annuleren. In dit geval zal het volledige betaalde bedrag worden gerestitueerd.

3. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

3.1. Deelname aan het retreat is op eigen risico. De organisator is niet verantwoordelijk voor enige schade, letsel, verlies of diefstal tijdens het retreat.

3.2. Deelnemers dienen zelf een (reis)verzekering af te sluiten die eventuele schade, letsel, verlies of diefstal dekt.

3.3. De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma of de locatie van het retreat.

4. Gedrag en respect

4.1. Deelnemers dienen zich te allen tijde respectvol en verantwoordelijk te gedragen naar mededeelnemers, de organisator en de locatie.

4.2. Het gebruik van drugs, alcohol of andere verdovende middelen is niet toegestaan tijdens het retreat.

4.3. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers te verwijderen van het retreat bij wangedrag of het niet naleven van deze algemene voorwaarden.

5. Intellectueel eigendom

5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het retreat, inclusief maar niet beperkt tot lesmateriaal, foto’s en video’s, blijven eigendom van de organisator.

5.2. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de organisator het intellectuele eigendom te kopiëren, verspreiden of gebruiken voor commerciële doeleinden.

6. Toepasselijk recht en geschillen

6.1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Door deel te nemen aan het retreat verklaar je dat je deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

© 2024 All rights reserved Babs Wille Website & Design by IDsigned

Blijf op de hoogte en ontvang € 5,- korting op je volgende bestelling!

Schrijf je in voor mijn nieuwsbrief en hoor als eerste over nieuwe evenementen en retreats!